Wat is VVL

De V.V.L.

  • komt op voor de professionele belangen van leraren en docenten
  • fungeert als tussenschakel voor overheid en school
  • stelt zich ten dienste van de samenleving in Vlaanderen die in aanleg pluralistisch is en vandaag verscheidene culturen herbergt
  • werkt met realiteitszin mee aan de uitbouw van de Vlaamse cultuur, met respect voor de traditie, en met aandacht voor de nieuwe maatschappelijke en technologische mogelijkheden
  • propageert het Nederlands en bewaakt - in samenwerkingsverbanden - het taalbeleid in Vlaanderen en Nederland
  • werkt mee aan instandhouding en groei van de culturele betrekkingen met de Nederlands- en Afrikaanssprekenden in de wereld
  • is lid en neemt occasioneel de coördinatie op van het Samenwerkingsverband van Lerarenverenigingen Secundair Onderwijs - SLSO
  • Privacybeleid