Welkom op de website van de Vereniging Vlaamse Leerkrachten

Enige onafhankelijke netoverschrijdende vereniging van leraren / docenten lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en van alle belangstellenden.

De V.V.L. vzw verenigt haar leden, ongeacht hun overtuiging of geloof, precies om de relationele meerwaarde daarvan.